Blog

28 Aralık 2015

DİZEL JENERATÖR

Dizel Jeneratör Nedir?
Kısaca mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrik makineleridir.
 
Ana bileşenleri
1- Tahrik kaynağı dizel motor.
2- Elektrik makinesi alternatör.
3- Kumanda panosu.
4- Kuvvet panosu.
5- Mekanik birleştirme elamanları.
 
DİZEL MOTORLARDA KLASİK MOTORLARA GÖRE OLMASI GEREKEN FARKLI ÖZELLİKLER
 
a) Yakıt pompası regülatöre sahip olmalı.(mekanik, elektronik veya hidrolik):
Motor devrindeki değişim direkt olarak frekansı etkileyeceğinden, frekans metre veya takometre ile devirdeğişikliklerini izlemek mümkün olacaktır. Frekans metresi veya takometre olmayan bir grupta zamaniçinde motor devrinin düşmesi fark edilemez.
n=devir(d/d), 2p=kutup sayısı, f=frekans(Hz) olmak üzere devir
n=120f / 2p formülü ile ifade edilir.
Frekans ile devrin arasındaki doğrusal ilişki bu formülde açıkça görülmektedir. Devirin etiket değerinden daha düşük olması halinde voltajın nominal değerde tutulması, voltajregülatörünün fazladan ikaz akımı geçirmesi ile mümkün olacaktır. Voltaj regülatörünün büyük akımgeçirmesi , alternatörün ikaz sargılarının hasar görmesine neden olur.
 
Bazı hallerde voltaj regülatörünün fazla akım geçirmesi , voltajın sabit tutulmasına yetmez ve voltajdadüşmeler meydana gelebilir. Sanayide iş makinelerinin tahrikinde kullanılan asenkron motorlarınınmomenti gerilimin karesi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla gerilimin düşmesi ise büyük momentkayıpları oluşt
urur. Motor devrinin düşmesi ile frekans da düşecektir. Bunun sonucunda alternatörün beslediği işmakinelerinin devirleri de frekans ile doğru orantılı düşecektir.
 
Dizel motorun mazot pompasında regülatör olması gerekir. Regülatör sayesinde ani yükdeğişimlerinde devir sabit tutulur. Alternatör etiketinde belirtilen nominal yükteki devirdir. Dizeleakuple edilen alternatörün boşta çalışma esnasında mekanik regülatörlü motorlarda devir , etiketüzerindeki belirtilen devirden %4,5 fazlasına ayarlanmalıdır. Bunun için alternatör frekansını 52 Hz’yeayarlamak gerekir. Bu , BS 649 A2 sınıfı dizel hız regülatörünün değerine karşılık gelir.
 Frekansı boşta52 Hz. ayarlanan alternatör tam yüklendiğinde frekansı 50 Hz. olur. İşletme esnasında devri hiçbir
zaman alternatör etiketindeki değerden aşağı olmamalıdır.
 Elektronik ve hidrolik regülatörlerde boştaki devir 50 hz olarak ayarlanır çünkü mekanik regülatörlergibi yüke göre değer kaybetmeyecek ve yükte de boş tada 50 hz olacaktır.
 
 b) Pervane yapıları üfleyen tip olmalı:
Bilindiği üzere araç tipi dizellerde pervane yapısı emen tiptedirbunun amacı hareket halindeki aracın yaratmış olduğu hava akım gücünden faydalanmaktır. Sabit tipdizel motorun pervanesi ise havayı motor üzerinden çekip dışarıya üfleyen tipte olmalıdır. Bununamacıda hareket halindeki havanın alternatör gövdesi motor bloğu ve daha sonrada radyatörpeteklerini soğutarak dışarı atılması sayesinde daha verimli bir soğutma gerçekleştirmesidir.
 
c) Ağır tip volan kullanılması gereklidir.
Dizel-motor silindirlerindeki her patlama devirde ani
değişimlere sebep olur. Bu darbelerin alternatöre etkisini azaltarak voltajdaki düzensizlikleri önlemekiçin ağır tip volan kullanılmalıdır. Böylece volanın savrulma momentinden yararlanılarak dizel
motordaki patlamala
rın alternatör miline etkisi azaltılır. Gereğinden daha hafif volan kullanılması,alternatörün beslediği lambaların ışıklarında ilk çalışmadan itibaren titreşimlere neden olur. Dizelmotor üreticilerinin kataloglarında savrulma momenti
 
“GD²” ifadesi ile belirtilir. Birimi kgm² ‘dir.
 
Jeneratör uygulamaları için tasarlanmış dizel motorlarda standart olarak ağır tip volan kullanılır.Ancak jeneratör uygulamaları için üretilmemiş, kamyon gibi araçlardan çıkma motorlara güce göreuygun uygun ağırlıkta volan yapılarak bağlanması gerekir.
 
1- Güç tespitine etki eden faktörler.
a) Alternatör verimi
b) Alternatör çalışma ortam ısısı güç düşümü
c) Alternatör çalışma ortam yükseklik güç düşümü
d) Dizel motor çalışma ortam ısısı güç düşümü
e) Dizel motor çalışma ortam yüksekliği güç düşümü
f) Dizel motor bir adımda yük alabilme oranı
g) Alıcılarınızın yük karakteristikleri (salt kapasitif yükler standart alternatörlerle beslenemezler).
h) Alıcılarınızın çalışma karakteristiklerine bakınız ( demerajlı yüklerin kalkınma anındaki ihtiyacınıbelirleyiniz) belirleyici olan güç bu güçlerdir. Devreye girme sırası da önem taşımaktadır.
Genel
About admin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir